ja-cpanel-top

Ben Smile Charity


Các bạn có thể trực tiếp liên hệ với các thành viên của BenSmile Charity:


*Người sáng lập và điều hành BSC:

(Mrs.) Ngô Thanh Thủy, Nhà báo
Cell phone: 090.350.5375
Email: benmom@nucuoicuaben.com

* Đường dây nóng S.O.S:

1/ (Mr.) Trần Nguyễn An Huy, bác sĩ (tư vấn về y khoa)
Cell phone: 091.831.9386

2/ (Mrs.) Tiêu Thị Bông (hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ)
Cell phone: 098.318.4700

* Đăng ký hiến tiểu cầu :

(Mr.) Bùi Khoa Nam
Cell phone: 0914.242.208
Email: bantieucau@nucuoicuaben.com

* Quản lý kỹ thuật trang web và diễn đàn:

1/ (Mr.) Trần Khánh Duy
Cell phone: 093.886.0089
Email: info@nucuoicuaben.com

2/ (Mr.) Bùi Nghĩa Thuật
Cell phone: 098.385.2309

3/ (Mr.) Bùi Thế Nguyễn
Cell phone: 0979.063.912


BenSmile Charity

"Giữ nụ cười, yêu cuộc sống"

Please contact the following person:


* Founder & Manager of BenSmile Charity:

(Mrs.) Ngo Thanh Thuy, Journalist
Cell phone: (84) 903.505.375
Email: benmom@nucuoicuaben.com

* Hot line (S.O.S to child patient in help):

1. (Mr.) Tran Nguyen An Huy, Doctor
Cell phone: (84) 918.319.386

2. (Mrs.) Tieu Thi Bong
Cell phone: (84) 983.184.700

* Glomerule donation registration:

1. (Mr.) Bui Khoa Nam
Cell phone: (84) 0914.242.208
Email: hientieucau@nucuoicuaben.com

* Website Technical & Website Administrator:

1. (Mr.) Tran Khanh Duy
Cell phone: (84)93.886.0089
Email: info@nucuoicuaben.com

2. (Mr.) Bui Nghia Thuat
Cell phone: (84)983.852.309
Email: thuat.bui@gmail.com

3/ (Mr.) Bui The Nguyen
Cell phone: 0979.063.912


BenSmile Charity
Keeping Smile, Loving Life!

Logo nhà tài trợ

bsc_logo_sapuwabsc_logo_ducthanhbsc_logo_maximarkbsc_logo_citimartbsc_logo_funnylandbsc_logo_PNJ    bsc_logo_DongABankbsc_logo_mekongcapitalbsc_logo_GFObsc_logo_nhunguocmoxanhChiec_no_hong_copyCLB Tình Nguyện Ngàn Hạc Giấy
You are here: